oac logo

  • forside1
  • forside2
  • forside5
  • forside6
  • forside3
  • Forside

Gospel-tryllekursus

Lørdag den 29. oktober 2016 afholder vi igen et gospel-tryllekursus. Denne gang bliver det i Kolding. Underviseren er Thomas Bjerg Mikkelsen. Han vil dele ud af sin store erfaring og sine mange idéer til, hvordan man kan give evangeliet videre gennem trylleri. Tilmeldingen er åben. Se mere her

Udskriv E-mail

Copenheaven - på Copenhell

Vi var på Copenhell 24.-25. juni. Begge dage havde vi mange gode samtaler om tro og fik lov til at bede for flere. Daniel Mikkelsen fortæller, at han personligt delte 4 eksemplarer af Det Nye Testamente ud til interesserede. Vi er fulde af taknemmelighed til Jesus for disse muligheder. Bed gerne om, at Biblerne må blive læst, og at Gud vil vise sig for dem, som læser.
Daniel fortæller videre, at han også fik brugt sit tale-male-bræt. Han holdt to tale-male-prædikener hver dag. Det var overvejende den sidste dag, at gæster på musikfestivalen stoppende op for at lytte. Den sidste dag var der endda nogle af dem, vi stoppede, som gerne ville se hvad et tale-male-bræt er for noget. De blev derfor og ventede, til Daniel var klar, og de blev under hele præsentationen, hvor der også var flere som stødte til. Det en virkelig god oplevelse. Bed gerne for dem, som har hørt Guds ord under disse tale-male-prædikener.

Læs mere ...

Udskriv E-mail

Pinsegospel - en muntrende dag

2. pinsedag så et nyt arrangement dagens lys: Pinsegospel. Et helt nyt koncept var det dog ikke. Der var nemlig hentet megen inspiration fra mange tidligere års Jesperhus Gospel. Der blev dog også afprøvet nye ting, bl.a. hoppeborg og cafébus. Dagen begyndte med en dejlig friluftsgudstjeneste med forkyndelse ved OAC Danmarks formand Jørn A. Pedersen og sang ved børn fra Lødderup Friskole under ledelse af Lydiah Wairimu. Senere på dagen var det Hans Jørn Østerby, der med sit store repertoire forkyndte og sang evangeliet for tilhørerne, krydret med bugtaling og trylleri. Det var en meget opmuntrende dag.

Udskriv E-mail

Når man giver idéer

– bliver man selv beriget med nye idéer!

I slutningen af maj underviste Torben Østermark præster og andre ledere ved et fælleskonvent i København. Emnet var visuelle hjælpemidler. Gennem en smule teori og en mængde praktiske øvelser fik tilhørerne et glimt af de mange muligheder, som de visuelle hjælpemidler giver, når evangeliet skal formidles. Ikke mindst når der skal forkyndes for børn og unge, har visuelle hjælpemidler en betydelig understøttende effekt, men også uden for kirkerummets mure kan visuelle hjælpemidler have en god virkning. Desuden kan det også i søndagens prædiken være godt at bruge en visuel knag, så tilhørerne bedre kan huske indholdet. Det bedste ved at dele ud af idéer er, at man selv får idéer tilbage!

Udskriv E-mail

Optaget af at dele evangeliet med andre

Vi er glade for at byde velkommen til Daniel Solgaard som ny fritidsevangelist i OAC Danmark - Friluftsmissionen. Daniel har gået på KFS' Ledertræningscenter (LTC) i Ødsted de seneste 9 måneder. Han kommer fra Kragelund ved Vejle og regner med at bosætte sig i området omkring Vejle. Her vil han gerne finde et deltidsjob og ved siden af sit job bruge tid på at evangelisere og forkynde.
Daniel siger selv: "Jeg er optaget af at dele evangeliet med mine venner og mennesker omkring mig. Det har ført til mange samtaler om tro såvel med kristne som ikke-kristne. Jeg forsøger ofte at sætte mig i den ikke-troendes sted og prøver at forstå, hvordan han/hun vil forklare verden. Det har også gjort, at jeg selv har stillet mange spørgsmål til troen og til livet. Nogle af de spørgsmål er besvarede, og andre ubesvarede. De ubesvarede spørgsmål bruger jeg til at minde mig selv om, at troen først og fremmest handler om tillid og håb, og ikke om min viden eller forståelse for det, jeg tror og håber på."
Vi glæder os til samarbejdet med Daniel. Vi vil opfordre jer til at bede for Daniel og hans tjeneste som fritidsevangelist. Der skal samtidig lyde en stor opmuntring til at bruge ham. Få hans kontaktoplysninger her

Udskriv E-mail

Gi' et gademøde

Vi holder jævnligt gademøder i København, Allerød, Hillerød og Albertslund. Der er hver gang udgifter til kørsel, Bibler og traktater til uddeling. Desuden har vi brug for gaver til at dække evangelisternes løn.
Vil du gi' et gademøde? Det koster mellem kr. 500 og kr. 1.000 pr. gang. Tak for ethvert bidrag, der indbetales på OAC's konto nr. 3733 6043038.

Udskriv E-mail

Flere artikler ...