oac logo

  • forside1
  • forside2
  • forside5
  • forside6
  • forside3
  • Forside

Reach The City i Århus

Efter en pause de seneste år arrangerer vi igen Reach The City. I år bliver det i Århus i dagene 9.-12. august. Vi får besøg af Rob & Gayle George fra Australien. Rob er International præsident for OAC.
Reach The City bliver som tidligere en kombination af undervisning, fællesskab og evangelisering.

Udskriv E-mail

Hjælp os - en ekstra julegave

Allerede på Bibelens tid var der mennesker, for hvem det blev nødvendigt at bruge dette nødråb (se ApG 16,10). I OAC Danmark – Friluftsmissionen er vi nu nødt til at sige: Hjælp os! Vi er meget taknemmelige for såvel den forbøn som de gaver, vi har modtaget i årets løb. Tusind tak for begge dele.
Men når det gælder gaver, har vi desværre gennem de seneste år set en nedadgående tendens. Det kniber ganske enkelt med, at der kommer gaver nok til, at medarbejderne får en rimelig indtægt. Derfor har vi brug for en ekstra julegave i december. Og vi har brug for flere faste givere, som hver måned, hver 3. måned eller 1 gang om året vil give til vores arbejde.
Vi håber og beder om, at vi hører fra nogle af jer – i form af en gave i december og/eller et tilsagn om regelmæssigt at give et fast beløb et stykke tid fremover. På forhånd STOR TAK!

Fradrag: Gaver til OAC Danmark er fradragsberettigede. Husk at opgive CPR-nummer og adresse. Indbetaling skal ske senest den 27. december, da beløbet skal være indgået på vores konto i 2016, for at giveren kan få fradrag for gaven på selvangivelsen for 2016.

Udskriv E-mail

God respons ved bogbordet

Torben Østermark fortæller om en fantastisk dag, han havde på gaden sammen med Anker Nielsen:
Der var mange gode samtaler, bl.a. med en ung fyr, der var positiv over for opfordringen om at prøve at tage i kirke, en ældre mand, der fik et eksemplar af Det nye Testamente, en yngre kvinde, som var meget interesseret i den kristne tro og fik forskellig litteratur med hjem, og en dame, der for nylig havde oplevet, at Gud griber ind, når vi beder. Vi fik endnu engang skønne beviser for, at Gud arbejder i menneskers liv.
Tak, om du vil bede for dem.

Udskriv E-mail

Enkelt og kreativt

I slutningen af oktober havde vi et meget spændende gospel-tryllekursus for venner af OAC Danmark – Friluftsmissionen. Thomas Mikkelsen gav os mange nye idéer til, hvordan vi på kreative måder kan lave illustrationer til at tydeliggøre evangeliet. Han brugte enkle ting som f.eks. Kleenex, engangskrus, et stykke sukker, en avis, et reb og kort.
Det var enkelt og på samme tid nogle meget sigende illustrationer, der sætter fokus på det gode budskab om Jesus.

Udskriv E-mail

Præsentation af arbejdet

Vi har flere gange i de seneste måneder været på stævner og events for at præsentere OAC Danmark – Friluftsmissionen. Her har vi et glimt fra vores stand på KFS's discipeltræf i Skanderborg i efterårsferien. Daniel Solgaard og Torben Østermark fik mange gode samtaler med deltagerne.
I november.....

Læs mere ...

Udskriv E-mail

Flere artikler ...