oac logo

  • forside1
  • forside2
  • forside5
  • forside6
  • forside3

Hjælp os - en ekstra julegave

Allerede på Bibelens tid var der mennesker, for hvem det blev nødvendigt at bruge dette nødråb (se ApG 16,10). I OAC Danmark – Friluftsmissionen er vi nu nødt til at sige: Hjælp os! Vi er meget taknemmelige for såvel den forbøn som de gaver, vi har modtaget i årets løb. Tusind tak for begge dele.
Men når det gælder gaver, har vi desværre gennem de seneste år set en nedadgående tendens. Det kniber ganske enkelt med, at der kommer gaver nok til, at medarbejderne får en rimelig indtægt. Derfor har vi brug for en ekstra julegave i december. Og vi har brug for flere faste givere, som hver måned, hver 3. måned eller 1 gang om året vil give til vores arbejde.
Vi håber og beder om, at vi hører fra nogle af jer – i form af en gave i december og/eller et tilsagn om regelmæssigt at give et fast beløb et stykke tid fremover. På forhånd STOR TAK!

Fradrag: Gaver til OAC Danmark er fradragsberettigede. Husk at opgive CPR-nummer og adresse. Indbetaling skal ske senest den 27. december, da beløbet skal være indgået på vores konto i 2016, for at giveren kan få fradrag for gaven på selvangivelsen for 2016.

Udskriv E-mail